Omat työkalut

Betonilattioiden päästö- ja kosteussulku

Tiiviin päällystämisen riskit hallintaan – betonin kosteus- ja emässulku

Uudisrakentamissa betonilattian turvallinen päällystäminen tiiviillä lattiapäällysteillä kuten muovilla, vaatii aluslattialta paljon. Betonin on oltava riittävän kuiva (RH < 85 %), ja betonin alkalisuus eli emäksisyys tulisi olla riittävän alhaisella tasolla jotta lattiatasoite, liima ja päällyste toimivat kuten suunniteltu ja lopputulos on tilan käyttäjille sisäilmastollisesti turvallinen. Tämä betonin kuivattaminen on kuitenkin monesti sekä aikataulujen että Suomen sääolosuhteet huomioiden hankala yhtälö. Lisäksi monet nopeasti kuivuvat betonilaadut saattavat olla huomattavan emäksisiä ns. normaaleihin betonilaatuihin verrattuna, ja näin pelkästään kosteudenhallinnan (RH < 85 %) seuraamisella ei välttämättä saavuteta päällystettävyyden kannalta riittävän hyviä olosuhteita. Samoin erilaiset olosuhteet työmaalla tuovat kosteuden mittaamiseen omat haasteensa. Vaikka asiat tehdään olemassa olevien ohjeiden mukaisesti, monen asian samanaikainen ja -suuntainen toleranssienkin mukainen poikkeama, nostaa päällystystyön epäonnistumisen riskiä.

Näitä riskejä voidaan kuitenkin oikealla ajoituksella ja lisäaineilla minimoida. Betonin pintaosan vesihöyryn vastusta voidaan lisätä muovimaton vesihöyrynläpäisyominaisuutta vastaavalle tasolle, kun se tehdään ennen tasoitustöiden aloittamista. Samalla aineella vaikutetaan betonin pintaosan emäksisyyteen neutralisoivasti, antaen matala-alkaliselle tasoitteelle ja mattoliimalle parhaat lähtökohdat turvalliselle ja terveelliselle kovettumisreaktiolle. Ensimmäiset emässulut ovat olleet markkinoilla jo 30 vuotta, ja erilaisten betonilattioiden kosteutta ja emäksisyyttä hillitseviä aineiden markkina on kasvava.

Pilaantuneen betonilaatan päästösulku

Myös kertaalleen pilaantunut betonilattia voidaan käsitellä uudelleen päällystyksen yhteydessä yleisimpiä päästöjä (1-butanoli ja 2-etyyliheksanoli) hillitseväksi. Ratkaisu on betonin kyllästeaineen sekä emäs- ja kosteussulun yhdistelmä (MCoat ja Condry NT 50).

Tutustu tässä RTV-Yhtymän vaihtoehtoihin kovettuneen betonilaatan lisäaineista, tai kysy lisää:

RTV-Yhtymä Oy, 019 7421

Mika Rantamäki, 040 5833497

mika.rantamaki@rtv.fi

Creom

Creom

creom.jpg

RTV-Yhtymä Oy, Pääkonttori, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki, Puh. (019) 7421, Y-tunnus 2162710-1