Omat työkalut

Betonilattioiden kosteus- ja emässulku

Tiiviin päällystämisen riskit hallintaan – kosteus- ja emässulku Creom

Terveellisen sisäilman aikaansaamiseksi tarvitaan suunnittelun ja rakennusprosessin aikana paljon onnistuneita ratkaisuja ja valintoja. Joskus on tilanteita, että onnistuneen päällystämisen riskitekijöitä voidaan pienin panostuksin minimoida jo etukäteen. Näitä tilanteita ovat mm. betonilattian päällystäminen. Hyvää ja raikasta sisäilmaa – Takuulla!

Uudisrakentamissa betonilattian turvallinen päällystäminen tiiviillä lattiapäällysteillä kuten muovilla, vaatii aluslattialta paljon. Betonin on oltava riittävän kuiva (RH < 85 %), ja betonin alkalisuus eli emäksisyys tulisi olla riittävän alhaisella tasolla jotta lattiatasoite, liima ja päällyste toimivat kuten suunniteltu ja lopputulos on tilan käyttäjille sisäilmastollisesti turvallinen. Tämä betonin kuivattaminen on kuitenkin monesti sekä aikataulujen että Suomen sääolosuhteet huomioiden hankala yhtälö. Lisäksi monet nopeasti kuivuvat betonilaadut saattavat olla huomattavan emäksisiä ns. normaaleihin betonilaatuihin verrattuna, ja näin pelkästään kosteudenhallinnan (RH < 85 %) seuraamisella ei välttämättä saavuteta päällystettävyyden kannalta riittävän hyviä olosuhteita. Samoin erilaiset olosuhteet työmaalla tuovat kosteuden mittaamiseen omat haasteensa. Vaikka asiat tehdään olemassa olevien ohjeiden mukaisesti, monen asian samanaikainen ja -suuntainen toleranssienkin mukainen poikkeama, nostaa päällystystyön epäonnistumisen riskiä.

Näitä riskejä voidaan kuitenkin oikealla ajoituksella ja lisäaineilla minimoida. Betonin pintaosan vesihöyryn vastusta voidaan lisätä muovimaton vesihöyrynläpäisyominaisuutta vastaavalle tasolle, kun se tehdään ennen tasoitustöiden aloittamista. Tuotteen nimi on Creom. Samalla sillä vaikutetaan betonin pintaosan emäksisyyteen neutralisoivasti, antaen matala-alkaliselle tasoitteelle ja mattoliimalle parhaat lähtökohdat turvalliselle ja terveelliselle kovettumisreaktiolle.

Creom-Takuu on 10 vuotta.

Ruotsissa valmistettu Creom on tuotteena markkinoiden pitkäikäisimpiä emässulkuja, ollen käytössä jo yli 30 vuotta, ja sille on haettavissa valmistajan vakuutusyhtiön takaama 10 vuoden takuu.
Tänä päivänä erilaisten betonilattioiden kosteutta ja emäksisyyttä hillitseviä aineiden markkina on kasvava. Lue asiasta lisää!

Creomista saat lisätietoja myös olemalla yhteydessä RTV-Kohdeosastoon:

RTV-Yhtymä Oy
Puhelinvaihde 019 7421

Mika Rantamäki, 040 5833497
mika.rantamaki@rtv.fi

Työselitys

Kosteus- ja emässulku Creom asennetaan hiotun lattiabetonilaatan päälle ennen tasoitekerrosta, ehkäisemään emäksisen kosteuden – tai mahdollisen (emäksisen) kosteuden haitallista vaikutusta itse päällystekerroksiin, sekä neutralisoimaan kostean betonin PH arvoa laatan pinnassa, eli luodaan matala-alkaalinen alusta päällystekerroksille.

Lattialaatalle tehdään ennen asennusta riittävän asiantuntemuksen omaavan kosteusmittaajan toimesta huolellinen (suhteellisen) kosteuden mittaus, tilan tulevan käyttölämpötilan mukaisissa olosuhteissa.

Creom sivellään pintaan kahdesti, valmistajan ohjeen ja rajoitusten mukaan.

Selvitykset 10 vuoden takuun saamiseksi kohteelle, tehdään valmistajan ohjeen mukaan sivulla

Creom takuulomake

Lataa työselitys: Creom työselitys

Asennusohje

CREOM – kosteus- ja emässulku

Käsittely- ja asennusohje

Kuljetus ja varastointiohje

Tuote tulee varastoida ja kuljettaa lämpimässä. Varastointi tulee olla tasalämpöisessä paikassa, joka on suoralta auringonvalolta suojassa. Tuote säilyy avaamattomana hyvin, mutta koska aine reagoi hapen kanssa, se pilaantuu avatussa ja vajaassa astiassa nopeasti. Pilaantuneen aineen tunnistaa hajusta. Creom ei haise millekään tai haju tuntuu neutraalille. Jos tuotteessa voimakas haju, se on pilalla.
Käyttöaika avatulle tuotteelle n. 2 kk. Avatun tuotteen säilymistä voi parantaa esim. siten, että kaataa sen pienempiin astioihin (esim. litran muovipulloihin), jotka suljetaan tiiviisti astian tai pullon ollessa mahdollisimman täysi. Yli jäänyt aine hävitetään.
Creom ei ole ympäristölle tai käyttäjälleen vaarallinen. Sen kanssa ei tarvitse silmä- tai hengityssuojaimia tai muita erityisiä suojavarusteita. Kts. käyttöturvatiedote.

Asennusohje

Teetä käsiteltävästä alueesta kosteusmittaus virallisella ja yleisesti hyväksytyllä kosteusmittauksia tekevällä yrityksellä. Lattian suhteellinen kosteus ei saa nousta millään alueella yli 98 % RH.

Asennuslämpötila:

Lämpötilan tulee olla asennettaessa aina mahdollisimman lähellä tilan tulevaa käyttölämpötilaa, eli samaa lämpötilaa jossa itse päällyste asennetaan. Jos kyseessä on tila jonka lämpötila vaihtelee esim. vuodenaikojen perusteella, niin asennus (ja mittaus) aina korkeimman lämpötilan mukaisesti.

Alustavat toimenpiteet:

Puhdista pinta maalista ja liimasta. Varmista että lattiassa ei ole öljyä, rasvaa, silikonia tai muita vastaavia aineita jotka voivat vaikuttaa Creomin imeytymiseen. Avaa ja korjaa halkeamat, rapautumat poistetaan ja korjataan. Tarvittaessa pinta pestään, hiotaan, jyrsitään tai sinkopuhalletaan. Imuroi pinta irtoliasta ja vedestä.

Koeasennus:

Tee imeytyskoe pienelle alalle. Tutki että aine imeytyy betoniin, eikä jää helmeilemään lattian pinnalle. Mikäli betonin pinta on erittäin kuiva (eikä tästä syystä ime ainetta sisäänsä), pintaa voi kostuttaa hieman sumuttamalla siihen vettä, ennen Creomin asennusta. Pinnan tulee olla vesisumutuksen jälkeen tumma, mutta siinä ei saa (vesi) kiillellä. Jos pinta on heti sumutuksen jälkeen kiiltävä, vähennä vettä. Vesisumutuksen jälkeen tulee odottaa n. tunti ennen Creomin asennusta, jotta betonin pinta on muuttunut tumman harmaasta vaaleanharmaaksi. Nyt Creomin pitäisi imeytyä alustaan helmeilemättä. Mikäli Creomin imeytyminen vaikuttaa epävarmalta, ota lattiasta pieni koepala, ja tarkista että Creom on imeytynyt betoniin. Creom näkyy tummana alueena betonin leikkauspinnalla.

Asennus:

Koeasennuksen jälkeen Creomia voi asentaa koko alueelle. Creom voidaan levittää kumilastalla, telalla tai ruiskuttamalla. Creomia levitetään kaksi kerrosta. Ensimmäisellä kerralla Creomia levitetään runsaasti, eli annetaan imeytyä niin paljon kuin betoni ainetta imee. Toinen käsittelykerta suoritetaan pinnan ollessa täysin kuiva, käytännössä 20 asteen lämpötilassa vähintään n. 6-8 h. Toisella käsittelykerralla ainetta levitetään vähemmän, eikä betoniin pitäisi tässä vaiheessa kovin paljon enää imeytyäkään (Huom. ei vesisumutusta ennen toista käsittelykertaa!). Toisen asennuskerran jälkeen lattia on valmis päällystystyön tai maalaustyön aloittamiselle 24 h kuluttua (+ 20 C) viimeisestä levityksestä. Betonin pinta ei tarvitse enää erillistä primerointia tasoitusta varten, mutta haluttaessa sellainen voidaan kuitenkin Creom-pinnalle tehdä. Tiloihin, joissa Creom-käsitelty jää viimeiseksi pinnaksi ilman päällystettä, ei saa päästää runsaasti vettä tai painepesuripesua kuin aikaisintaan viikon päästä viimeisestä käsittelystä.

Tuotteen hävittäminen

Pyri käyttämään tuote siten, että vajaata astiaa ei jäisi. Huuhtele tyhjä astia, ja vie se muovin kierrätykseen. Jos Creomia jää yli tai se on pilaantunut, vie se alueesi jäteaseman kemikaalien vastaanottopisteeseen.

Creom-takuu:

Tuotteen takuu on voimassa 10 vuotta asennuksesta, edellyttäen että asennus on tehty voimassaolevien asennusohjeiden mukaan ja takuulomakkeet on lähetetty täytettynä maahantuojalle.
Takuusta vastaa valmistajan vakuutusyhtiö (IF). Täytä takuulomake liitteineen osoitteessa:
https://www.rtv.fi/creom-takuu

Lisätietoja tuotteesta ja sen asennuksesta saat Creomin maahantuojalta:

RTV-Yhtymä Oy

Mattilantie 1,

11710 RIIHIMÄKI

Puhelin: 019 7421

Lataa asennusohje: Creom asennusohje

Takuulomake

Creom-takuun myöntäjä on valmistajan jälleenvakuutettu IF:ssä, ja vakuutuksen voimaansaattamiseksi tulee kohteesta ja tekijöistä täyttää alla oleva takuulomake.

Täytetty lomake lähetetään teille yhdessä takuukortin kanssa, sisällytettäväksi kohteen huoltokirjaan.

Creom takuulomake

Esite

Creom esite

Creom, betonilattian kosteus- ja emässulku

RTV-Yhtymä Oy, Pääkonttori, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki, Puh. (019) 7421, Y-tunnus 2162710-1